اتصالات را ترک می کند

ترامپ: امشب بیمارستان را ترک می کنم!- اتصالات را ترک می کند ,رئیس جمهور آمریکا می گوید که قصد دارد امشب (دوشنبه شب) بیمارستان نظامی «والتر رید» را که سه شب گذشته به دلیل ابتلا به کرونا در آن بستری بوده، ترک کند و به کاخ سفید برود!ترامپ: امشب بیمارستان را ترک می کنم!رئیس جمهور آمریکا می گوید که قصد دارد امشب (دوشنبه شب) بیمارستان نظامی «والتر رید» را که سه شب گذشته به دلیل ابتلا به کرونا در آن بستری بوده، ترک کند و به کاخ سفید برود!متحدین ناتو یکجا افغانستان را ترک می کند - Sputnik Afghanistan

متحدین ناتو یکجا نیروهای خود را از خاک افغانستان خارج می کنند. متحدین ناتو یکجا نیروهای خود را از خاک افغانستان خارج می کنند. ... متحدین ناتو یکجا افغانستان را ترک می کند

متحدین ناتو یکجا افغانستان را ترک می کند - Sputnik Afghanistan

متحدین ناتو یکجا نیروهای خود را از خاک افغانستان خارج می کنند. متحدین ناتو یکجا نیروهای خود را از خاک افغانستان خارج می کنند. ... متحدین ناتو یکجا افغانستان را ترک می کند

مسی، بارسلونا را ترک می کند | سایت انتخاب

لیونل مسی مهاجم آرژانتینی از طریق فکس به باشگاه اعلام کرده است که می خواهد از بند قرارداد خود که در پایان هر فصل می تواند باشگاه را ترک کند، استفاده کند. این بند تا یکم ژوئن قابل استفاده بود اما به خاطر بحران کرونا ستاره ...

مسی، بارسلونا را ترک می کند | سایت انتخاب

لیونل مسی مهاجم آرژانتینی از طریق فکس به باشگاه اعلام کرده است که می خواهد از بند قرارداد خود که در پایان هر فصل می تواند باشگاه را ترک کند، استفاده کند. این بند تا یکم ژوئن قابل استفاده بود اما به خاطر بحران کرونا ستاره ...

متحدین ناتو یکجا افغانستان را ترک می کند - Sputnik Afghanistan

متحدین ناتو یکجا نیروهای خود را از خاک افغانستان خارج می کنند. متحدین ناتو یکجا نیروهای خود را از خاک افغانستان خارج می کنند. ... متحدین ناتو یکجا افغانستان را ترک می کند

متحدین ناتو یکجا افغانستان را ترک می کند - Sputnik Afghanistan

متحدین ناتو یکجا نیروهای خود را از خاک افغانستان خارج می کنند. متحدین ناتو یکجا نیروهای خود را از خاک افغانستان خارج می کنند. ... متحدین ناتو یکجا افغانستان را ترک می کند

ترامپ: امشب بیمارستان را ترک می کنم!

رئیس جمهور آمریکا می گوید که قصد دارد امشب (دوشنبه شب) بیمارستان نظامی «والتر رید» را که سه شب گذشته به دلیل ابتلا به کرونا در آن بستری بوده، ترک کند و به کاخ سفید برود!

متحدین ناتو یکجا افغانستان را ترک می کند - Sputnik Afghanistan

متحدین ناتو یکجا نیروهای خود را از خاک افغانستان خارج می کنند. متحدین ناتو یکجا نیروهای خود را از خاک افغانستان خارج می کنند. ... متحدین ناتو یکجا افغانستان را ترک می کند

ترامپ: امشب بیمارستان را ترک می کنم!

رئیس جمهور آمریکا می گوید که قصد دارد امشب (دوشنبه شب) بیمارستان نظامی «والتر رید» را که سه شب گذشته به دلیل ابتلا به کرونا در آن بستری بوده، ترک کند و به کاخ سفید برود!

مسی، بارسلونا را ترک می کند | سایت انتخاب

لیونل مسی مهاجم آرژانتینی از طریق فکس به باشگاه اعلام کرده است که می خواهد از بند قرارداد خود که در پایان هر فصل می تواند باشگاه را ترک کند، استفاده کند. این بند تا یکم ژوئن قابل استفاده بود اما به خاطر بحران کرونا ستاره ...

مسی، بارسلونا را ترک می کند | سایت انتخاب

لیونل مسی مهاجم آرژانتینی از طریق فکس به باشگاه اعلام کرده است که می خواهد از بند قرارداد خود که در پایان هر فصل می تواند باشگاه را ترک کند، استفاده کند. این بند تا یکم ژوئن قابل استفاده بود اما به خاطر بحران کرونا ستاره ...

ترامپ: امشب بیمارستان را ترک می کنم!

رئیس جمهور آمریکا می گوید که قصد دارد امشب (دوشنبه شب) بیمارستان نظامی «والتر رید» را که سه شب گذشته به دلیل ابتلا به کرونا در آن بستری بوده، ترک کند و به کاخ سفید برود!

مسی، بارسلونا را ترک می کند | سایت انتخاب

لیونل مسی مهاجم آرژانتینی از طریق فکس به باشگاه اعلام کرده است که می خواهد از بند قرارداد خود که در پایان هر فصل می تواند باشگاه را ترک کند، استفاده کند. این بند تا یکم ژوئن قابل استفاده بود اما به خاطر بحران کرونا ستاره ...